Chiesa Copta a Maccalè

Informazioni Tecniche: 
6 x 9 cm (Valbonesi_1a034_001)
posizione: 
31